Koinonia Village Town Hall Meeting

Koinonia Village Town Hall Meeting

950 Victory Lane, Florence

time 6:00 pm

November 16, 2017

Koinonia Village Town Hall Meeting